Ankieta – wycena badania sprawozdania finansowego

1 Firma:


Adres:


NIP:


2 Telefon i faks: Badanie za okres:
3 Proszę podać rodzaj badania:
4 Przewidywana data przedłożenia do badania/przeglądu kompletnego sprawozdania finansowego
5 Oczekiwany termin przekazania sprawozdania z badania
6 Proszę podać rok rozpoczęcia działalności gospodarczej:
7 Proszę podać liczbę osób zatrudnionych: W tym w księgowości:
8 Główny księgowy - od kiedy prowadzi księgowość firmy:
9 Czy obsługuje Państwa biuro rachunkowe? taknie
10 Czy za ostatni rok przeprowadzono badanie sprawozdania finansowego? taknie Jaki rodzaj opinii wydano? Bez zastrzeżeńZ zastrzeżeniemZ uwagą
11 Jaki podmiot przeprowadził badanie?
12 Czy jednostka jest wielozakładowa? taknie Jeśli tak, ile zakładów?
13 Dane finansowe Przychody [tys. zł] Suma bilansowa [tys. zł] Kapitał własny [tys. zł] Wynik finansowy netto [tys. zł]
Za rok poprzedni
Za rok badany (prognoza)
Dane finansowe Aktywa trwałe [tys. zł] Kapitał podstawowy [tys. zł] Kredyty [tys. zł] Zysk brutto [tys. zł]
Za rok poprzedni
Za rok badany (prognoza)
14 Czy jednostka posiada transakcje z podmiotami powiązanymi?
15 Czy jednostka należy do grupy kapitałowej?
16 Czy sprawozdanie jednostki wchodzi w skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej?
17 Czy jednostka prowadzi działalność poza granicami RP?
18 Czy jednostka posiada Radę Nadzorczą?
19 Prosimy o podanie używanych systemów FK
20 Rodzaje działalności:
Proszę podać przedmiot
21 Ilość zawartych umów leasingowych:
22 Osoba kontaktowa:
23 Sporządzał Data

Ankieta – wycena badania sprawozdania finansowego – pobierz w pliku Word.