Oferta

OFERTA AUDYT-PLUS

Kancelaria Biegłych Rewidentów Audyt-Plus Spółka z o.o. posiada wymagane przepisami prawa kwalifikacje oraz bogate doświadczenie do wykonywania wszystkich rodzajów usług, które wymagają uprawnień biegłego rewidenta i doradcy podatkowego. Usługi z zakresu audytu są przeprowadzane zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, MSR/MSSF, Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej.