O nas

Kancelaria Biegłych Rewidentów „Audyt Plus” zatrudnia Biegłych wpisanych na listę Biegłych Sądowych Sądu Okręgowego w Krakowie. Wykonujemy zatem ekspertyzy na zlecenia Sądów Gospodarczych w zakresie weryfikacji wycen jednostek gospodarczych oraz Sądów Karnych w zakresie spraw gospodarczych.

Przedmiotem naszej działalności są również audyty zewnętrzne projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Indywidualnie podchodzimy do potrzeb każdego klienta. Posiadamy duże doświadczenie w zakresie finansów, rachunkowości i podatków. Wykorzystując swoją wiedzę pomagamy rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem firmą.

Gwarantujemy Państwu usługi na najwyższym poziomie, wykonywane w terminie i na warunkach określonych w umowie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

.

Kancelaria Biegłych Rewidentów „Audyt-Plus” Sp. z o. o. powstała w 2002 roku. Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy  pod numerem KRS 0000128652.

W dniu 10.09.2002 roku Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wpisała Nas na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2712. Kancelaria jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w PZU SA Inspektorat w Katowicach.

Spółkę reprezentuje Zarząd w składzie:

  • Prezes Zarządu – Beata Cała biegły rewident nr 9615
  • V-ce Prezes Zarządu – Lech Stańczyk biegły rewident nr 9607

Właścicielami Spółki są Biegli Rewidenci posiadający wiedzę i duże doświadczenie zawodowe. Współpracujemy również z innymi Kancelariami Biegłych Rewidentów. Biegli Rewidenci zatrudnieni w naszej Kancelarii zdobyli uprawnienia w 2000 roku i od dziesięciu lat wykonują swój zawód.

Reprezentacja SpółkiPrezes Zarządu- mgr Beata Cała
Data zawiązania Spółki03.09.2002 r.
KRS0000128652
NIP9451962846
REGON356526309
UbezpieczeniePZU S.A.
Kapitał zakładowy50 000,00 PLN