Ankieta – wycena projektu dofinansowanego ze środków UE

1 Beneficjent/JRP:


Adres:


NIP:


2 Telefon Faks
3 Nazwa i numer projektu
4 Rodzaj projektu
5 Okres trwania projektu
6 Okres objęty audytem
7 Całkowita wartość projektu w tys. zł W tym wydatki kwalifikowane w tys. zł
8 Sugerowany termin przeprowadzenia audytu
9 Oczekiwany termin przekazania raportu z audytu
10 Liczba partnerów Miejsca przeprowadzenia audytu
11 Czy Projekt był poddany audytom/kontrolom?
Jeśli tak to proszę wymienić.
12 Osoba kontaktowa
13 Czy raport z audytu ma zostać przetłumaczony na język obcy? taknie Na jaki język?

Ankieta – wycena projektu dofinansowanego ze środków UE – pobierz w pliku Word.